Skip to Content

22ste Erfgoedsprokkel in de sporen van Maurice Maeterlinck in Gent

Een nieuwe Erfgoedsprokkel, een uitgave van de Provincie Oost-Vlaanderen, zet de belangrijkste plekken uit de jeugd van Maurice Maeterlinck (1862-1949) in Gent op de kaart. De wandeling geeft tegelijk een chronologisch overzicht van het leven van de tot op heden enige Nobelprijswinnaar voor Literatuur (1911) uit de Lage Landen.

Deze nieuwe Erfgoedsprokkel is gratis verkrijgbaar vanaf 5 november in het Kabinet Maurice Maeterlinck in de Veldstraat 82 (museum Arnold Van der Haegen) in Gent.

Voor de keuze van de locaties inspireerde auteur en Maeterlinckkenner André Capiteyn zich vooral op het werk Bulles bleues. Souvenirs heureux gepubliceerd in 1948, een jaar voor de dood van Maeterlinck. Dit boek zit vol jeugdherinneringen aan zijn geboortestad Gent en geeft blijk van de indrukken die Maeterlinck er levenslang van meedroeg. Hij beschrijft er plekken en gebouwen, wie hij ontmoette en wat hij meemaakte.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed: “Deze Erfgoedsprokkel neemt je mee langs een deel van de plekken uit de jeugd van Maeterlinck. In korte kaderstukjes verwerkte de auteur André Capiteyn citaten uit Maeterlincks werk Bulles bleues. Als geen ander weet Maeterlinck de sfeer van de stad in die fin-de-siècle-periode weer te geven. Confrontatie tussen de citaten en de plekken zelf laten de lezer van de Erfgoedsprokkel toe kennis te maken met het Gent van toen.”

Nieuwe aanwinst voor het Kabinet Maeterlinck

Tegelijk met de nieuwe sprokkel wordt ook de nieuwe aanwinst voor het Kabinet Maeterlinck voorgesteld. Sinds 1976 is in het voormalige stadspaleis van textielbaron Joos Clemmen een ruimte ingericht die herinnert aan deze grote Gentenaar. Het pronkstuk is het meubilair van zijn werkkamer uit Orlamonde, zijn immense villa in Nice, waar hij in 1949 overleed.

Recent kreeg de Maurice Maeterlinck Stichting, een stichting met als doel de nagedachtenis van de auteur in ere te houden, nog de schenking van een schilderij. Dit liet zij restaureren om het te presenteren in het Kabinet. Het schilderij is een portret van Oscar Maeterlinck (1870-1891), de broer van de auteur, van de hand van zijn zus Marie Maeterlinck (1864-1944). Oscar overleed op 21-jarige leeftijd en dit feit had een grote invloed op het werk van de Nobelprijswinnaar.

Het Kabinet Maurice Maeterlinck (Veldstraat 82, Gent) is te bezoeken met gids, in groep of individueel, elke vrijdag en zaterdag telkens om 14.30 uur. Tickets vooraf noodzakelijk bij vzw Uitbureau Gent (tel. 09 233 77 88). De Erfgoedsprokkel is daar gratis te verkrijgen. De brochure is vanaf 8 november ook gratis te downloaden via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Pieteraerens Dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Pieteraerens Dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent