Skip to Content

225 000 EUR subsidie voor ZorgLab Aalst stimuleert zorgeconomie

ZorgLab Aalst ontvangt gedurende drie jaar een jaarlijkse subsidie van 75 000 EUR van de Provincie Oost-Vlaanderen. Daarmee kan het ‘living lab’ zijn werking verder uitbouwen en bijdragen tot innovatie in de zorgeconomie in Oost-Vlaanderen.

Steun voor de zorgeconomie

Met deze subsidieovereenkomst versterken de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Aalst hun ambitie om gezamenlijk het ondernemerschap in de zorgeconomie en zorginnovatie in Oost-Vlaanderen te versterken.

 "Aalst richtte Zorglab op in 2014 met de ondersteuning van VLAIO als één van de zes Vlaamse zorgproeftuinen. Intussen heeft Zorglab Aalst ruime ervaring opgebouwd in co-creatie en real life testing met eindgebruikers in de zorg. In totaal werkten al meer dan 600 Aalstenaars mee aan het uittesten van innovaties in zorg en gezondheid. Dit past volledig binnen de strategie om Aalst te profileren als ‘Zorgstad’. Stad Aalst wil kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke producten en diensten in gezondheid en zorg ontwikkelen en het ondernemerschap in de zorg aanmoedigen. Dit komt ook onze Aalsterse inwoners enorm ten goede."

schepen Sarah Smeyers, bevoegd voor ZorgLab Aalst

Zorgeconomie is ook één van de clusters binnen de slimme specialisatiestrategie van de Provincie Oost-Vlaanderen.

"Eén van de clusters binnen de slimme specialisatiestrategie van de Provincie is zorgeconomie en zorginnovatie. Met deze subsidie voor ZorgLab Aalst stimuleren we de ondernemingszin, het ondernemerschap en de ondernemersvaardigheden in de hele provincie. Want de expertise die binnen ZorgLab Aalst wordt opgebouwd, kan gedeeld worden met living labs in onze andere clusters, zoals slimme logistiek en bio-gebaseerde economie."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

Connecteren, creëren en testen

ZorgLab Aalst is een test- en experimenteeromgeving voor vernieuwende oplossingen en toepassingen in gezondheid en zorg. Als ‘living lab’ helpt het zo bedrijven, organisaties en onderzoekers om hun idee uit te werken en te testen samen met de eindgebruiker. Met de subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen kan ZorgLab Aalst een medewerker aanwerven die zal instaan voor:

  • ‘CONNECTIE’: verfrissende inspiratiesessies, workshops en netwerksessies moeten Oost-Vlaamse ondernemers in contact brengen met elkaar en met de ondersteuning van ZorgLab Aalst.
  • ‘CREATIE’: ondernemers met een businessidee in de zorg kunnen dit idee aftoetsen met een panel van eindgebruikers. Ze krijgen ondersteuning van ZorgLab Aalst voor de organisatie van co-creatieworkshops. Op die manier worden toekomstige eindgebruikers in een vroege fase van het ontwikkelingsproces betrokken. Die samenwerking levert beide partijen belangrijke voordelen op.
  • ‘TESTING’: ZorgLab Aalst lanceert twee keer per jaar een oproep voor zorginnovatieprojecten. Oost-Vlaamse ondernemers kunnen hun business idee indienen bij ZorgLab Aalst. Ze maken daarbij kans op een ondersteuningspakket en kunnen hun idee dankzij real life testing met eindgebruikers, zorgprofessionals en patiënten bijsturen. ZorgLab Aalst verbindt hen met de juiste experten.
  • DEMONSTRATIE: na een succesvol traject krijgen ondernemers de kans om de resultaten bij ZorgLab Aalst te demonstreren aan het grote publiek.

“Met deze subsidie zetten we zorginnovatie in Oost-Vlaanderen op de kaart. Aftoetsen met mensen uit het veld, zorgverleners, mensen met een zorgvraag en mantelzorgers, biedt aan ondernemers de unieke kans om hun product te beleven vanuit de bril van de eindgebruiker in combinatie met ondersteuning van experts. Met deze waardevolle feedback kunnen zij aan de slag om van hun onderneming een succes te maken.”

Elise Van Opstal, ZorgLab Aalst

Voorbeelden van producten die ontwikkeld en uitgetest werden door ZorgLab Aalst zijn: slimme technologie waarmee mensen hun chronische aandoeningen kunnen opvolgen (ProAct), automatische telefooncontacten met de buurtbewoners (de Buurbel), een oproepsysteem met mantelzorgers (Televic), ergonomische gebruiksvoorwerpen zoals een relaxzetel (Haelvoet), boxspring met hoog-laagmechanisme (Hidden). Daarnaast testte ZorgLab Aalst ook diensten. Zo werd gezocht naar oplossingen om ouderen te stimuleren om gezonder te eten en meer te bewegen (AHAA) en naar diensten die eenzaamheid tegengaan (Ik Leef Mee(r)) .

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Bram De Winne waarnemend directeur, Provincie Oost-Vlaanderen
Elise Van Opstal coördinator ZorgLab Aalst
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Bram De Winne waarnemend directeur, Provincie Oost-Vlaanderen
Elise Van Opstal coördinator ZorgLab Aalst
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent