223 extra Oost-Vlaamse gezinnen vinden een thuis via een sociaal verhuurkantoor

De Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert jaarlijks Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren om meer woningen te verhuren in Oost-Vlaanderen. Daardoor huurden deze kantoren 223 extra woningen in 2017. Zo komt het totaal op 1 539 woningen. Hiervoor konden ze rekenen op een subsidie van 362 000 EUR van de Provincie Oost-Vlaanderen. Ook voor volgend jaar wordt een groei met 208 woningen voorzien.

 

Recht op kwaliteitsvolle woningen

De Provincie Oost-Vlaanderen vindt het belangrijk dat iedereen over een kwaliteitsvolle woning beschikt. Om die reden zet ze in op de groei van sociale verhuurkantoren. Deze kantoren huren woningen op de private woonmarkt en verhuren ze door aan woonbehoeftige gezinnen. Het kantoor staat in voor garantie van de huur, administratieve opvolging en bewaakt de staat van de woning via huurbegeleiding. In 2017 vonden 223 woonbehoeftige gezinnen een thuis via een sociaal verhuurkantoor. Dit is een stijging van 17% ten opzichte van 2016. De sterkste groei situeert zich in Zuid-Oost-Vlaanderen en het Waasland.

“De Provincie subsidieert de groei van de sociale verhuurkantoren. Het inzetten van middelen alleen blijkt niet voldoende. We zijn daarom op zoek gegaan naar Oost-Vlaamse ambassadeurs, mensen die nu al verhuren via zo’n kantoor en hun ervaringen delen”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Welzijn.

 

Zorgeloos verhuren via een sociaal verhuurkantoor

Ook werkte de Provincie dit jaar samen met de Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren een campagne uit om meer eigenaars te motiveren om hun woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Als je als eigenaar een tweede of derde woning wil verhuren, komt daar heel wat bij kijken. Verhuren via een sociaal verhuurkantoor biedt eigenaars voordelen die ze mislopen als ze particulier verhuren. Zo wordt de huur elke maand stipt betaald, moet de eigenaar zich niet bezig houden met de administratie en geniet hij ook van financiële extra’s zoals premies voor renovaties. Een sociaal verhuurkantoor is een eenvoudige manier om je woning zorgeloos te verhuren, zo blijkt ook uit het verhaal van Guy en Yoke, ambassadeurs van de campagne:

“Het sociaal verhuurkantoor zorgt voor alles, dat geeft ons de tijd om te doen wat we graag doen.”.

Meer weten?

Je vindt een overzicht van de Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren op www.oost-vlaanderen.be/socialeverhuurkantoren.

 

 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Ann Van Assche Directie Welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Ann Van Assche Directie Welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent