20ste Erfgoedsprokkel rolt van de pers!

Woensdag 3 oktober 2018 — In het najaar 2015 startte de Provincie Oost-Vlaanderen met een nieuwe reeks publicaties ‘Erfgoedsprokkels’. Op zondag 7 oktober 2018 wordt het 20ste nummer in de reeks voorgesteld: Sint-Ghislenuskerk Waarschoot.

Gedeputeerde Jozef Dauwe bevoegd voor Erfgoed: “ Erfgoedsprokkels zijn kleine informatiedragers (op papier en digitaal) over diverse Oost-Vlaamse erfgoedonderwerpen: gebouwen, landschappen of archeologisch of historisch interessante sites. Het zijn hele handige boekjes, mooi geïllustreerd, met allerlei interessante weetjes en voorzien van een plattegrond of een wandelparcours, waarmee je een gebouw of site kan bezoeken.”

Dat deze reeks aan een nood beantwoordt, blijkt uit het feit dat het 20ste nummer van de persen rolt en dat er dit jaar nog twee sprokkels worden voorgesteld. Bovendien staan er al nieuwe titels op de jaarplanning voor 2019.

Sint-Ghislenuskerk Waarschoot

Nadat in de oudejaarsnacht van 2001 de oude Sint-Ghislenuskerk door een brand werd verwoest, verrees er in de dorpskern van Waarschoot een nieuwe kerk. De oude kerktoren, een beschermd monument, bleef behouden en werd gerestaureerd. De resten van het oude koor en het schip bleven als ruïne bewaard en verbinden het nieuwe kerkgebouw met de dorpskern. Enkele meubelstukken en kunstwerken, gered uit de brand, kregen samen met enkele nieuwe kunstobjecten een thuis in de nieuwe kerk. Achter elk van deze objecten schuilt een verhaal en dat verhaal kan je lezen in de erfgoedsprokkel.

De tekst is van de hand van Kurt Van de Veire, die naast koster-organist, ook regelmatig groepen rondleidt in de Sint-Ghislenuskerk. Foto’s van de objecten werden geput uit de vele foto’s die een enthousiaste ploeg vrijwilligers maakte in het kader van de inventarisatie, die door de Erfgoedcel Meetjesland in samenwerking met de dienst Erfgoed van de Provincie OOst-Vlaanderen, werd opgezet in alle Meetjeslandse kerken.

De kerk is alle dagen te bezichtigen in de week vanaf 8.30 uur tot 17 uur, op zaterdag tussen 9 uur en 16.30 uur, op zondag tussen 8 uur en 12 uur.

Groepsbezoeken kunnen geboekt worden via kurt.vandeveire@skynet.be. Het boekje kan ook daar besteld worden (kostprijs: 1 EUR ). De reeds verschenen nummers kan je ook downloaden via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.