20ste Erfgoedsprokkel rolt van de pers!

In het najaar 2015 startte de Provincie Oost-Vlaanderen met een nieuwe reeks publicaties ‘Erfgoedsprokkels’. Op zondag 7 oktober 2018 wordt het 20ste nummer in de reeks voorgesteld: Sint-Ghislenuskerk Waarschoot.

Gedeputeerde Jozef Dauwe bevoegd voor Erfgoed: “ Erfgoedsprokkels zijn kleine informatiedragers (op papier en digitaal) over diverse Oost-Vlaamse erfgoedonderwerpen: gebouwen, landschappen of archeologisch of historisch interessante sites. Het zijn hele handige boekjes, mooi geïllustreerd, met allerlei interessante weetjes en voorzien van een plattegrond of een wandelparcours, waarmee je een gebouw of site kan bezoeken.”

Dat deze reeks aan een nood beantwoordt, blijkt uit het feit dat het 20ste nummer van de persen rolt en dat er dit jaar nog twee sprokkels worden voorgesteld. Bovendien staan er al nieuwe titels op de jaarplanning voor 2019.

Sint-Ghislenuskerk Waarschoot

Nadat in de oudejaarsnacht van 2001 de oude Sint-Ghislenuskerk door een brand werd verwoest, verrees er in de dorpskern van Waarschoot een nieuwe kerk. De oude kerktoren, een beschermd monument, bleef behouden en werd gerestaureerd. De resten van het oude koor en het schip bleven als ruïne bewaard en verbinden het nieuwe kerkgebouw met de dorpskern. Enkele meubelstukken en kunstwerken, gered uit de brand, kregen samen met enkele nieuwe kunstobjecten een thuis in de nieuwe kerk. Achter elk van deze objecten schuilt een verhaal en dat verhaal kan je lezen in de erfgoedsprokkel.

De tekst is van de hand van Kurt Van de Veire, die naast koster-organist, ook regelmatig groepen rondleidt in de Sint-Ghislenuskerk. Foto’s van de objecten werden geput uit de vele foto’s die een enthousiaste ploeg vrijwilligers maakte in het kader van de inventarisatie, die door de Erfgoedcel Meetjesland in samenwerking met de dienst Erfgoed van de Provincie OOst-Vlaanderen, werd opgezet in alle Meetjeslandse kerken.

De kerk is alle dagen te bezichtigen in de week vanaf 8.30 uur tot 17 uur, op zaterdag tussen 9 uur en 16.30 uur, op zondag tussen 8 uur en 12 uur.

Groepsbezoeken kunnen geboekt worden via kurt.vandeveire@skynet.be. Het boekje kan ook daar besteld worden (kostprijs: 1 EUR ). De reeds verschenen nummers kan je ook downloaden via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent