Skip to Content

200 miljoen voor Vlaams-Nederlandse samenwerking

Interreg VI Vlaanderen-Nederland officieel van start

De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven aan een impuls van ongeveer 200 miljoen euro voor het stimuleren van Vlaams-Nederlandse samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, ngo’s en overheden, in de periode tot 2027. Deze steun kadert in het Interreg-programma. Daarmee intensiveert Europa haar inspanningen om de interne grenzen binnen de unie, ook in de Vlaams-Nederlandse grensstreek, te slechten.

De goedkeuring van het zesde Interreg Vlaanderen-Nederland programma werd bekendgemaakt op ‘Verleg de grens’, het ‘Go live’ event van Interreg Vlaanderen-Nederland dat dinsdag kon rekenen op meer dan 500 bezoekers. Op dit event in Genk maakten ondernemers en onderzoekers maar ook Vlaamse en Nederlandse scholieren kennis met de realisaties uit vorige Interreg-programma’s, en de doelen voor de nieuwe programmaperiode. In vergelijking met de vorige perioden liggen er meer ambities op vlak van duurzame energie, de strijd tegen de klimaatverandering, het aanpakken van grensobstakels en  inclusieve projecten die een impact genereren voor de bewoners van de grensregio. Het programma vat haar ambities samen met ‘grensoverschrijdende samenwerking voor een slimmer, groener én socialer Europa, zonder grenzen’.

De afgelopen zeven jaar kon het programma al rekenen op heel wat succesvolle resultaten. Bijna 100 grensoverschrijdende projecten ontvingen een subsidie, goed voor zo’n 150 miljoen euro aan Europese middelen. Op de expo van ‘Verleg de grens’ waren een veertigtal projecten uit de vorige programmaperiode aanwezig. Zo konden bezoekers o.a. proeven van verschillende producten die op een ecologisch verantwoorde wijze tot stand kwamen zoals een duurzaam gekweekte omegabaars (Aqua-VLAN) en een biertje van brouwerij De Leite dat geproduceerd werd zonder gebruik van drinkwater (Smart Services Bridge). Ook werden deelauto’s van DeeldeZon die bijdragen aan de realisatie van energieneutrale wijken gepresenteerd, en de autonome agrorobot van CIMAT die kleinschalige tuinbouwbedrijven helpt met o.a. de toepassing van mechanische onkruidbestrijding. CrossCare bracht het opblaasbare positioneringskussen van Ergotrics mee die patiënten snel, ergonomisch, hygiënisch én veilig kunnen kantelen en positioneren. Dit kussen is 's werelds eerste opblaasbare beademingssteun voor buikligging op de Intensive Care Unit (ICU), een welkome innovatie in tijden van de covid-pandemie.

De uitdagingen van nu & morgen

Interreg Vlaanderen-Nederland ondersteunt samenwerking tussen Vlamingen en Nederlanders voor een beter Europa. Inpikken op actuele noden is daarbij een belangrijk aspect. Op deze uitdagingen wordt de komende jaren nóg sterker ingezet:

  • Antwoorden bieden op de energiecrisis. Vlaanderen, Nederland en de acht betrokken grensprovincies investeren dan ook zwaar in een versnelde transitie richting energie-efficiëntie. Enkele voorbeelden: het sensibiliseren van burgers middels een online tool om hun woningen te verduurzamen (ENLEB), het ontwikkelen van innovatieve polymeerfolies die actief zonnewarmte reguleren in slimme energiezuinige ramen en warmteregulerende zonnepanelen (Sunovate) en het aanmoedigen van bedrijven en start-ups om innovatieve producten te ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame samenleving én ze effectief in de markt te plaatsen (CrossRoads2 Sustainable Energy).
  • De klimaatverandering tegengaan en inzetten op rampenpreventie zoals het voorkomen van droogte in de landbouw door industrieel gezuiverd afvalwater ter beschikking te stellen op de akkers van land- en tuinbouwers (F2Agri).
  • Lessen trekken uit de covid-pandemie. Toen de grenzen sloten stonden de kranten vol met artikels over grensobstakels in de letterlijke zin. Het programma zet in op een betere communicatie tussen grensgemeenten en op het verankeren van duidelijke richtlijnen en procedures bij volgende crisissen. Maar ook de zorgsector en de nijpende personeelsschaarste worden niet vergeten. Zo werd de sector de afgelopen jaren al versterkt met verscheidene opleidingstrajecten om personeel en studenten (technologisch) wendbaarder en stabieler te maken (Care2adapt en ZORO).
  • Sterke focus op de burger: in alle thema’s worden projecten aangemoedigd om niet alleen te denken aan de burger, maar deze ook effectief te betrekken. Ter inspiratie is er RHEDCOOP dat een Energy Services Company (ESCo)-model voor ‘energetische burgercoöperaties’ ontwikkelde waardoor burgers in staat gesteld werden om via lokale gemeenschappen energetische maatregelen door te voeren, op woning-, buurt of zelfs dorpsniveau. Grenspark Groot Saeftinghe zorgde niet enkel voor een toename van de biodiversiteit in het gebied, maar slaagde erin d.m.v. continue campagnevoering burgers in de nabijgelegen omgeving te enthousiasmeren om streekholders te worden. Het zijn deze bewoners die deel uitmaken van een coöperatief samenwerkingsmodel dat het park in de toekomst zal beheren.

"Het Oost-Vlaamse provinciebestuur is sinds vele jaren actief betrokken in Europese programma’s zoals Interreg. Ons Europa team staat klaar om mogelijke initiatiefnemers te sensibiliseren en te ondersteunen bij de uitwerking en uitvoering van hun projecten."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese samenwerking 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese samenwerking
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese samenwerking
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent