Skip to Content

1,7 miljoen EUR voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten in 2021

Het Provinciaal Managementcomité voor Platteland in Oost-Vlaanderen keurde 13 plattelandsprojecten goed op 12 oktober 2021. Deze projecten moeten nog formeel bekrachtigd worden door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Daarna kunnen deze projecten van start gaan. De projecten geven een economische, ecologische, educatieve en recreatieve impuls aan het Oost-Vlaamse platteland en verhogen zo de leefbaarheid ervan.

Cofinanciering projecten

In totaal wordt er 1,78 miljoen EUR geïnvesteerd in het Oost-Vlaamse platteland. De totale cofinanciering bedraagt 1,15 miljoen EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest elk 349 000 EUR bijdragen. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling vult deze middelen aan met 449 000 EUR.

Plattelandsprojecten 2021

Thema: ondernemen

 • Beestig Leven – Hogeschool Gent

Thema: armoede en welzijn

 • Sociale Kruidenier Lokeren versterken door buurtgericht en outreachend werken – Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Lokeren
 • Toren-Breed. Samen kerken nieuw gebruiken – Provincie Oost-Vlaanderen
 • Ontharden, vergroenen en verfraaien wegzate dorpskern te Sint-Martens-Lierde - Gemeente Lierde
 • Herinrichting dorpskern Nukerke – Gemeente Maarkedal
 • Herinrichting kerkplein Hansbeke – Stad Deinze
 • Uitkijktoren Plus – Gemeente Kruisem
 • Groen buurt- en ontmoetingspark Sint-Denijs-Boekel – Gemeente Zwalm

Thema: klimaatneutraal Oost-Vlaanderen

 • Klimaatrobuuste en veerkrachtige bossen voor het Waasland – Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw
 • Biodivers groen: klimaatrobuust en budgetvriendelijk – Proefcentrum voor Sierteelt vzw
 • Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland – Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw
 • Tuin van de Toekomst - Provincie Oost-Vlaanderen
 • Klimaatneutrale bedrijven dankzij koolstofopslag in boslandbouw - BOS+ Vlaanderen

Meer info over deze projecten vind je terug in de PDF als bijlage. Ook op de website van de EU-projectendatabank vind je meer info terug over deze en andere projecten: https://euprojecten.oost-vlaanderen.be/nl/zoek-een-europees-project/

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en plattelandsbeleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en plattelandsbeleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent