Skip to Content

1,7 miljoen EUR voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten in 2020

Het Provinciaal Managementcomité voor Platteland in Oost-Vlaanderen keurde 9 plattelandsprojecten goed. Na bekrachtiging door de Vlaamse minister van Omgeving kunnen deze projecten van start gaan.

“De plattelandsprojecten geven een economische, ecologische, educatieve en recreatieve impuls aan het Oost-Vlaamse platteland en verhogen zo de leefbaarheid ervan. In totaal wordt er 1,73 miljoen EUR geïnvesteerd in het Oost-Vlaamse platteland."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor landbouw en plattelandsbeleid

 

De totale cofinanciering bedraagt 799 483,42 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest elk 199 871 EUR bijdragen. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling vult deze middelen aan met 399 742 EUR.

Plattelandsprojecten 2020

Thema: armoede en welzijn

  • Sociale kruidenier als toegangspoort naar ontmoeting en dienstverlening – OCMW Erpe-Mere
  • Boek aan huis – OCMW Merelbeke
  • Buiten gewone zorg – vzw Gooikenshoeve
  • Zilvergroen – Regionaal Landschap Meetjesland
  • Speel- en ontmoetingsruimte voor de toekomst voorzien in groene long – AG Nazareth

Thema: klimaatneutraal Oost-Vlaanderen

  • Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones – Proefcentrum voor Sierteelt vzw
  • Plan(t) klimaat adaptieve gemeentes – BOS+ Vlaanderen
  • Landschapsbeheer op maat – Regionaal Landschap Meetjesland

Thema: de open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

  • Een streekfonds voor Oost-Vlaanderen -  Streekprojecten vzw

Meer info over (andere) plattelandsprojecten vind je op de website van de EU-projectendatabank

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor landbouw en plattelandsbeleid
Dienst Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor landbouw en plattelandsbeleid
Dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent