Skip to Content

16 Oost-Vlaamse steden en gemeenten maken werk van een klimaatneutraal patrimonium

Op dinsdag 11 februari, niet toevallig op Dikketruiendag, brengt de Provincie Oost-Vlaanderen de 16 Oost-Vlaamse steden en gemeenten opnieuw samen die intekenden op het project SURE2050. Dit project ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een duurzame vastgoedstrategie, met als uitgangspunt klimaatneutraliteit tegen ten laatste 2050. 

Steden en gemeenten nemen deel aan dit gratis opleidings- en begeleidingstraject om hun gemeentelijke gebouwen in de toekomst duurzamer, energie-efficiënter en klimaatbestendig te maken. 

In Vlaanderen nemen 75 gemeenten en overheidsdiensten deel aan dit Europees initiatief. De Oost-Vlaamse deelnemers zijn Deinze, Dendermonde, Gavere, Haaltert, Herzele, Laarne, Lede, Lievegem, Ninove, Oudenaarde, Sint-Gillis-Waas, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Niklaas, Temse, Wetteren en Zottegem.

Voorbeeldfunctie

Lokale besturen hebben veel types vastgoed: administratieve centra, stad- en gemeentehuizen, schoolgebouwen, sporthallen en -terreinen, bibliotheken en culturele centra, ontmoetingscentra, …. Het onderhouden en verwarmen van deze gebouwen kost handenvol geld. Door zelf te investeren in duurzame huisvesting inspireren overheden hun inwoners tot klimaatneutraal gedrag, zoals isoleren en alternatieve verwarmingsbronnen.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat en energie:

"Dit project levert klimaatwinst op vele vlakken: lokale besturen verminderen hun CO2-uitstoot en voorkomen hoge energiefacturen. Het project verplicht hen ook na te denken over leegstaande panden zoals bv. kerken en de inrichting van de openbare ruimte. Tegelijk inspireren ze burgers om hun private woning en leefomgeving aan te pakken. Alleen als iedereen meewerkt, kunnen we het klimaattij nog keren. Europa streeft naar klimaatneutraliteit tegen ten laatste 2050. Ons provinciebestuur legt de horizon zelfs op 2040, net om de hoogdringendheid van klimaatactie te beklemtonen."

Oost-Vlaamse plannen

De meeste gemeenten hebben reeds concrete plannen voor hun gemeentelijk vastgoed.

  • Sint-Lievens-Houtem zal in 2021 van start gaan met een volledige renovatie van de buitenschil van het gemeentehuis.
  • Lievegem wilt een nieuw administratief en cultureel centrum (ACC) bouwen waarbij de gemeente sterk inzet op duurzaamheid. Zowel in het administratief centrum als in het cultureel centrum wilt de gemeente alle beschikbare ruimtes op een polyvalente, efficiënte en optimale manier gebruiken.
  • Sint-Niklaas zal dit najaar klaar zijn met de renovatie van de kerk op de Paterssite. Het kerkgebouw wordt een nieuwe draaischijf voor het gemeenschapsleven. Er komen ook duurzame woonblokken en sociale woningen in die vernieuwde buurt.

Duurzaam publiek vastgoedbeheer

SURE2050 bouwt verder op bestaande initiatieven en combineert dit tot een integraal duurzaam publiek vastgoedbeheer. Door alle gebouwen breed en samen te evalueren, creëert dit opportuniteiten voor nieuwe plannen. Het project SURE2050 ging in juni 2019 van start. In Oost-Vlaanderen nemen 16 gemeenten deel. Deelnemende overheden krijgen ondersteuning inclusief financieel advies. Dit moet resulteren in het mobiliseren van minimaal 25 miljoen EUR aan concrete investeringsprojecten over volledig Vlaanderen tegen oktober 2022.

SURE2050 is een initiatief van het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, KampC, Dubo Limburg en Factor 4. De financiering van het project komt van het Europese Horizon 2020 kennis- en innovatieprogramma. 

Voor Provincie Oost-Vlaanderen is het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen de motor achter dit project.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat en energie
Ann-Sophie Vandeputte Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat en energie
Ann-Sophie Vandeputte Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent