Skip to Content

15 meter hoge uitkijktoren uniek herkenningspunt binnen provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke

Vandaag, maandag 27 juli 2020, opent de nieuwe uitkijktoren van provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. 

De uitkijktoren bestaat uit een gerecupereerde brandtrap (afkomstig van de scholencampus Henleykaai Gent) uit gegalvaniseerd staal, omgebouwd tot een uitkijkpunt met uitstekend platform dat over de slingervijver uitkraagt op 15 m hoogte.

"Door zijn unieke vorm is de uitkijktoren, naast een aantrekkelijk recreatief element, meteen ook een nieuw herkenningspunt binnen het domein. De toren zorgt er ook voor dat het Levend Erfgoedpark integraal betrokken wordt bij de beleving en ontdekking van het nieuwe Landschapspark."

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen

 

De brandtrap werd omgebouwd tot uitkijktoren en geplaatst op een betonsokkel door de firma DM Construct bvba uit Diksmuide, voor een bedrag van 119 693,83 EUR.

De stabiliteitsstudie is uitgevoerd door het bureau Partners uit Gent.

Nieuwe Landschapspark

In het nieuwe Landschapspark verdwijnt de Bloementuin en maakt deze plaats voor een nieuwe inrichting waarbij de zones Bloemenpark en Dierenpark beter in elkaar overgaan en één aantrekkelijk geheel vormen.

De zone Bloemenpark wordt een open ruimte voor spel en natuurbeleving met een berg als centrale aantrekkingspool, een amfibieënpoel en een blotevoetenpad. De dieren van het Levend Erfgoedpark zullen er worden ingezet voor begrazing. 

Momenteel zijn de grondwerken afgelopen en is de beplanting van het Landschapspark in volle ontwikkeling. De recreatieve spelelementen worden geplaatst vanaf 3 augustus. De officiële opening vindt in het najaar plaats. 

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Provinciaal domein Puyenbroeck
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Provinciaal domein Puyenbroeck
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent