Skip to Content

140 000 EUR extra coronasteun voor regisseurs sociale economie

De Provincie Oost-Vlaanderen maakt 20 000 EUR vrij voor elk van de zeven regisseurs sociale economie. Met die bijkomende middelen versterken zij hun acties om de negatieve impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt te beperken.

De impact van de coronacrisis

De coronacrisis laat zich ook op de Oost-Vlaamse arbeidsmarkt voelen. Heel wat ondernemingen moesten noodgedwongen hun activiteiten gedeeltelijk of volledig stopzetten. En dat heeft op zijn beurt gevolgen voor veel werknemers. Zo steeg het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag in 2020 met gemiddeld bijna 8%. In december 2020 lag het aantal vacatures in het reguliere circuit dan weer bijna 20% lager tegenover het jaar ervoor.

De ene groep werd de voorbije maanden zwaarder getroffen dan de andere. Velen konden terugvallen op het stelsel van de tijdelijke werkloosheid, maar die buffer is er lang niet voor iedereen en is ook geen sluitende oplossing op langere termijn.

Het provinciebestuur volgt de economische impact van de crisis nauwgezet op en maakt zich zorgen over de negatieve gevolgen voor inwoners die het voorheen al niet makkelijk hadden op de arbeidsmarkt. Het aantal werkzoekenden stijgt, doelgroepmedewerkers stromen nog moeilijker door naar betaalde arbeid en de tewerkstelling van kansengroepen daalt.

Regisseurs sociale economie

De Provincie werkt op veel fronten om de gevolgen van de crisis in te dijken. Een ervan is de samenwerking met de zeven regisseurs sociale economie die de provincie rijk is. De regisseurs werken elk voor een of meerdere lokale besturen om de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun regio te stimuleren.

De regisseurs worden financieel ondersteund door de Vlaamse overheid en kunnen nu elk rekenen op 20 000 EUR extra vanuit de Provincie. Deze provinciale ondersteuning komt bovenop de reguliere Vlaamse steun.

"De regisseurs zijn de ideale partners in dit verhaal: ze zijn goed op de hoogte van de lokale noden en behoeften, vertegenwoordigen vaak meerdere lokale besturen en staan rechtstreeks in contact met de lokale arbeidsmarktactoren. We bieden hen financiële ondersteuning om acties op te zetten die een antwoord bieden op specifieke noden en behoeften die door de coronacrisis (sterker) naar boven zijn gekomen. De thema’s waarop wordt ingezet, zijn arbeidsmarktgericht opleiden, doelgericht samenwerken met het reguliere circuit en kwaliteitsvol begeleiden naar betaald werk."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

De steun moet worden benut in de periode van 1 oktober 2020 tot 31 december 2021. Tijdens deze periode zal de Provincie de regisseurs enkele keren uitnodigen om samen de acties te bespreken, op te volgen en ervaringen te delen.

“Met de 20 000 EUR aan extra middelen kunnen we acties op poten zetten voor kwetsbare werkzoekenden, om zo hun kansen op een duurzame job te vergroten. Concreet zetten we in het Meetjesland in 2021 in op een praktijkopleiding rijbewijs B, taalcoaching op de werkvloer voor anderstalige medewerkers en een mobiele opleiding die in de nabijheid van de doelgroep wordt georganiseerd.”

Isabel Pauwels, regisseur sociale economie Meetjesland

 

“Ook de acht steden en gemeenten van 'HANDEL Samen & Sociaal' merken dat corona de doorstroom van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog moeilijker heeft gemaakt. Dankzij de provinciale subsidie kunnen we verschillende initiatieven op poten zetten om deze personen meer kansen op duurzaam werk aan te reiken en drempels naar werk weg te werken.”

Johannes Rumbaut, regisseur sociale economie HANDEL Samen & Sociaal

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Ellen Delie beleidsmedewerker arbeidsmarkt, dienst Economie
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Ellen Delie beleidsmedewerker arbeidsmarkt, dienst Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent