12de groepsaankoop 100% Belgische groene stroom en aardgas opnieuw succes

Energiefactuur Oost-Vlaams gezin kan gemiddeld 200 EUR goedkoper

Op 8 mei vond de veiling plaats van de 12de groepsaankoop groene stroom en gas van Provincie Oost-Vlaanderen. Het provinciebestuur vroeg energieleveranciers een aanbod in te dienen voor een energiecontract van 1 jaar tijd met een variabel tarief. Leveranciers TotalEnergies Power & Gas Belgium (voor particulieren) en Mega (voor kmo’s) brachten daarbij het beste bod uit.

32.000 deelnemers voor twaalfde editie

32.000 deelnemers schreven zich in voor deze 12de editie van de groepsaankoop groene stroom. Dat toont dat er nog steeds veel interesse is in een groepsaankoop van de Provincie.

"Hoewel de situatie op de internationale energiemarkten op dit moment relatief stabiel is, zijn we nog steeds veel te afhankelijk van fossiele brandstoffen. Zelf voorzien in lokaal geproduceerde hernieuwbare energie is de beste garantie om die energie betaalbaar en klimaatgezond te maken."

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie en Klimaat

Provincie Oost-Vlaanderen organiseert de groepsaankoop in het kader van haar ambitie om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Met de groepsaankoop wil de Provincie het aandeel van groenestroomcontracten verhogen. De stroom via de groepsaankoop is ​ 100% Belgisch en groen. Dit wordt gegarandeerd via garanties van oorsprong en certificering via de VREG.

Daarnaast zorgt de Provincie voor gunstige contractvoorwaarden, zodat iedere Oost-Vlaming kan gebruikmaken van het groepsaankooptarief. Zo wordt er geen kost aangerekend om facturen per post te ontvangen, is er geen verplichting tot domiciliëring en is de factuur transparant conform het meest recente energiedecreet.

Resultaten van de veiling

  • Voor de combinatie elektriciteit en aardgas bood TotalEnergies de laagste prijs voor gezinnen, ze kunnen gemiddeld tot 33% besparen op hun energiefactuur*.
  • Voor enkel elektriciteit kunnen gezinnen gemiddeld tot 37% besparen op hun energiefactuur*.
  • Bij de bedrijven bood Mega prijzen waarbij zij gemiddeld tot 24% besparen op hun energiefactuur*.
  • Voor enkel elektriciteit kunnen bedrijven dan weer gemiddeld tot 25% besparen op hun energiefactuur*.

*gebaseerd op cijfers van VREG

Persoonlijk voorstel

Op dinsdag 21 mei ontvangen deelnemers hun persoonlijk voorstel en ontdekken ze, op basis van hun gegevens, hoeveel ze kunnen besparen. Pas dan beslissen ze om al dan niet in te gaan op het aanbod.

Inschrijven tot 24 juni

Wie nog wil deelnemen, kan zich tot 24 juni inschrijven via oost-vlaanderen.be/groenestroom of via het gratis nummer 0800 580 80.

Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat en Energie
Simon Verpoest dienst Klimaat, Milieu & Energie

 

 

 

 

 

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent