11 nieuwe LEADER-projecten in Oost-Vlaanderen

Dinsdag 24 januari 2017 — De Plaatselijke Groepen van LEADER Meetjesland, LEADER Grensregio Waasland en LEADER Vlaamse Ardennen keurden in december 2016 in totaal 11 nieuwe plattelandsprojecten goed.

Goedgekeurde LEADER-projecten 2016

LEADER Meetjesland

Hout = Goud – Regionaal Landschap Meetjesland vzw
In de ban van de rand – Samenwerking voor Agrarisch landschap vzw
Proef het Meetjesland – Plattelandscentrum vzw
Meer vrijetijdsparticipatie van personen in armoede op het platteland – Cultuuroverleg Meetjesland

LEADER Grensregio Waasland

Toegankelijke hulpverlening voor mensen in armoede – Voedsaam vzw
Opvangnetwerk Waasland – OCMW Kruibeke

LEADER Vlaamse Ardennen

Buitengewone inzet – Leefboerderij De Kanteling vzw
Zin voor innovatie: start met nieuwe teelten – Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
Busje komt zo – Trein Tram Bus vzw
Kom maar binnen – OCMW Geraardsbergen
Voedseltuinproject Rijkbos – Beweging van de Wakkere Geesten vzw

Raadpleeg online alle informatie per project.

“De 11 projecten zorgen in de komende 2,5 jaar voor een totale investering van 875.419,65 EUR met een cofinanciering door Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest van telkens 142.255,70 EUR en een cofinanciering door de Europese Unie van 284.511,39 EUR,” aldus gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor Landbouw en Platteland.


Lancering nieuwe oproep 2017

De plattelandsgebieden van het Meetjesland, het Waasland en de Vlaamse Ardennen zijn voor 6 jaar (2014 – 2020) erkend als LEADER-gebied. De Plaatselijke groepen van de 3 LEADER-gebieden lanceren een nieuwe oproep tot indiening van vernieuwende plattelandsprojecten.

Iedereen met een creatief projectidee voor zijn buurt, gemeente of regio kan een project aanmelden tot en met dinsdag 18 april 2017 12 uur.

De website van het Plattelandsloket bevat alle informatie over de nieuwe oproep.

Gedeputeerde Alexander Vercamer Voorzitter Plaatselijke Groep Leader Vlaamse Ardennen at Provincie Oost-Vlaanderen
Annelies Waegeman Coördinator platteland, regio Meetjesland at Provincie Oost-Vlaanderen
Andy Bourriez Coördinator platteland, regio Grensregio Waasland at Provincie Oost-Vlaanderen
Roeland Cappon Coördinator platteland, regio Vlaamse Ardennen at Provincie Oost-Vlaanderen