11 nieuwe LEADER-projecten in Oost-Vlaanderen

De Plaatselijke Groepen van LEADER Meetjesland, LEADER Grensregio Waasland en LEADER Vlaamse Ardennen keurden in december 2016 in totaal 11 nieuwe plattelandsprojecten goed.

Goedgekeurde LEADER-projecten 2016

LEADER Meetjesland

Hout = Goud – Regionaal Landschap Meetjesland vzw
In de ban van de rand – Samenwerking voor Agrarisch landschap vzw
Proef het Meetjesland – Plattelandscentrum vzw
Meer vrijetijdsparticipatie van personen in armoede op het platteland – Cultuuroverleg Meetjesland

LEADER Grensregio Waasland

Toegankelijke hulpverlening voor mensen in armoede – Voedsaam vzw
Opvangnetwerk Waasland – OCMW Kruibeke

LEADER Vlaamse Ardennen

Buitengewone inzet – Leefboerderij De Kanteling vzw
Zin voor innovatie: start met nieuwe teelten – Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
Busje komt zo – Trein Tram Bus vzw
Kom maar binnen – OCMW Geraardsbergen
Voedseltuinproject Rijkbos – Beweging van de Wakkere Geesten vzw

Raadpleeg online alle informatie per project.

“De 11 projecten zorgen in de komende 2,5 jaar voor een totale investering van 875.419,65 EUR met een cofinanciering door Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest van telkens 142.255,70 EUR en een cofinanciering door de Europese Unie van 284.511,39 EUR,” aldus gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor Landbouw en Platteland.


Lancering nieuwe oproep 2017

De plattelandsgebieden van het Meetjesland, het Waasland en de Vlaamse Ardennen zijn voor 6 jaar (2014 – 2020) erkend als LEADER-gebied. De Plaatselijke groepen van de 3 LEADER-gebieden lanceren een nieuwe oproep tot indiening van vernieuwende plattelandsprojecten.

Iedereen met een creatief projectidee voor zijn buurt, gemeente of regio kan een project aanmelden tot en met dinsdag 18 april 2017 12 uur.

De website van het Plattelandsloket bevat alle informatie over de nieuwe oproep.

Contacteer ons
Gedeputeerde Alexander Vercamer Voorzitter Plaatselijke Groep Leader Vlaamse Ardennen, Provincie Oost-Vlaanderen
Annelies Waegeman Coördinator platteland, regio Meetjesland, Provincie Oost-Vlaanderen
Andy Bourriez Coördinator platteland, regio Grensregio Waasland, Provincie Oost-Vlaanderen
Roeland Cappon Coördinator platteland, regio Vlaamse Ardennen, Provincie Oost-Vlaanderen
Gedeputeerde Alexander Vercamer Voorzitter Plaatselijke Groep Leader Vlaamse Ardennen, Provincie Oost-Vlaanderen
Annelies Waegeman Coördinator platteland, regio Meetjesland, Provincie Oost-Vlaanderen
Andy Bourriez Coördinator platteland, regio Grensregio Waasland, Provincie Oost-Vlaanderen
Roeland Cappon Coördinator platteland, regio Vlaamse Ardennen, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent