11 229 mensen vinden een leuke daguitstap via een Oost-Vlaams Rap op Stapkantoor

De Provincie Oost-Vlaanderen voorziet 77 000 EUR voor de verdere uitbouw van bestaande Rap op Stapkantoren én voor de realisatie van 11 nieuwe Rap op Stapkantoren in 2018.

Dit zijn toegankelijke reiskantoren voor mensen met een beperkt budget. Kwetsbare groepen kunnen daardoor ook op daguitstap of vakantie.

In 2017 gingen 11 229 personen met een beperkt budget op stap via een Oost-Vlaams Rap op Stapkantoren. In 2018 wil de Provincie nog meer Oost-Vlamingen bereiken door meer kantoren te realiseren.

Het positief effect van een leuke daguitstap of vakantie op je persoonlijk welbevinden wordt onderschat. Ook mensen met een beperkt budget hebben behoefte aan vakantie. Hier willen we met de Rap Op Stapkantoren een antwoord op bieden”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Toerisme.

 

Waar kan je binnenkort terecht?

Het provinciebestuur realiseerde in 2015-2017 maar liefst 18 kantoren op 30 locaties. Hiervoor is er een nauwe samen met Toerisme Oost-Vlaanderen, het Fonds Vrijetijdsparticipatie en vooral met het Steunpunt Vakantieparticipatie. In 2018 garandeert de Provincie dat alle kwetsbare gezinnen in Oost-Vlaanderen hun weg vinden naar een betaalbare daguitstap. Zo openen 11 nieuwe kantoren:

 1. Sint-Niklaas (2de kantoor) – Al Minara vzw – Vrouwenhuis Al Minara – eind januari 2018
 2. Maldegem – OCMW Maldegem – Sociaal Huis – voorjaar 2018
 3. Gent (2de kantoor) – dienst Toerisme Stad Gent – Welzijnscentrum De Knoop – maart 2018
 4. Geraardsbergen – Peperkoekenhuis vzw – Peperkoekenhuis – maart 2018
 5. Waarschoot – OCMW Waarschoot – Sociaal Huis – maart 2018
 6. Nazareth – OCMW Nazareth – Sociaal Huis en bibliotheek – april 2018
 7. Berlare – Vereniging Weldenderend – Sociaal Huis – april 2018
 8. Laarne – Vereniging Weldenderend – Sociaal Huis – april 2018
 9. Wichelen – Vereniging Weldenderend – Sociaal Huis – april 2018
 10. Waasmunster– Vereniging Weldenderend – Sociaal Huis – april 2018
 11. Buggenhout – Vereniging Weldenderend – Sociaal Huis – april 2018

Een overzicht van alle 29 Oost-Vlaamse kantoren vind je op www.oost-vlaanderen.be/rapopstap

Wat doet een Rap Op Stapkantoor?

Een Rap Op Stapkantoor zoekt naar een reisaanbod op maat voor mensen met een beperkt budget. Het gaat zowel over toeristische uitstappen, als over sport- of cultuuractiviteiten of over langere reizen. De medewerkers zoeken naar uitstappen of vakanties met kortingen en dit op basis van de interesses en wensen van de klant.

De kantoren zijn zeer toegankelijk. Je kan er vrijblijvend binnenstappen tijdens de openingsuren.

Gratis en betaalbaar aanbod in Oost-Vlaanderen

De Provincie ondersteunt de Rap Op Stapkantoren ook door het gratis en betaalbaar aanbod van de Provincie Oost-Vlaanderen te bundelen in een toegankelijke brochure.

Je kan de brochure opvragen bij een Rap op Stapkantoor in jouw buurt, of downloaden via www.oost-vlaanderen.be/gratisaanbod.

 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor toerisme, Provincie Oost-Vlaanderen
David Talloen beleidsmedewerker gelijke kansen - Directie Welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor toerisme, Provincie Oost-Vlaanderen
David Talloen beleidsmedewerker gelijke kansen - Directie Welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent