Skip to Content

11 Oost-Vlaamse projecten krijgen subsidies voor hun werking rond wereldburgerschap

De deputatie kent 61 750 EUR toe aan projecten die inzetten op wereldburgerschap. Deze projecten creëren en vergroten het draagvlak voor mondiale solidariteit in Oost-Vlaanderen en dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Samen bereiken we meer

De projecten ontvangen subsidies om het brede publiek via laagdrempelige activiteiten kennis te laten maken met de verschillende facetten van wereldburgerschap. De projecten zijn steeds het resultaat van een constructieve samenwerking tussen bijvoorbeeld een gemeente, een school, een werkgroep Noord-Zuid, geëngageerde burgers, enzovoort.

“We vinden het belangrijk dat de Oost-Vlaming zich bewust is van de ongelijkheden in de wereld, onder meer tussen onze Westerse wereld en het Zuiden.” 

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking

11 Oost-Vlaamse projecten

De 11 projecten zijn verspreid over de Provincie Oost-Vlaanderen om zoveel mogelijk mensen te bereiken:

 • 7 000 EUR aan gemeente De Pinte voor de organisatie van ‘de Dag van het Park’ en ‘de Wereldweek’.
 • 7 000 EUR aan de vereniging Lokaal Mondiaal Beleid LoWaZoNe (Lievegem en Deinze/Land van Nevele) voor een scholentraject rond migratie voor jongeren (samen met de bibliotheek) en een fairtradebeurs met focus op korte keten.
 • 2 937 EUR aan Broederlijk Delen Oost-Vlaanderen voor de ‘Wakkere Zondag’ in Ename en een wandeling rond het thema ‘recht op voedsel en grond in Noord en Zuid’.
 • 3 000 EUR aan vzw Senegal Bantamba uit Gent voor het Afrikafilmfestival 2019. Dit festival krijgt vorm in samenwerking met Afrikaanse diasporagroepen en vzw De Centrale.
 • 7 000 EUR aan ’t Zitemzo voor een aanbod educatieve filmpjes rond kinderrechten in samenwerking met Diggie vzw (Brakel) en vzw De Verstelling (Eeklo).
 • 7 000 EUR aan Oikocredit vzw met werking in Oost-Vlaanderen voor de ontwikkeling van een interactieve stand rond fairtradecacao.
 • 7 000 EUR aan Oxfam Wereldwinkels Oost-Vlaanderen voor een mobiel inleefatelier rond eerlijke wereldhandel.
 • 7 000 EUR aan vzw Bos+Tropen uit Gontrode voor een sensibiliseringstraject rond design en het duurzaam gebruik van grondstoffen. Dit traject wordt uitgewerkt samen met het Design Museum Gent en Flanders DC.
 • 5 000 EUR aan de Gemeente Kruibeke voor ‘Reisbureau Umunsi’, een mondiaal traject met diverse activiteiten. Kruibeke werkt hiervoor samen met de Mondiale Raad en het OCMW.
 • 5 000 EUR aan Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw voor ‘Onder moeders rok’. Dit project loopt samen met Stad Ronse, de vereniging Habrezi en lokale vrouwenorganisaties
 • 5813 EUR aan Oxfam Wereldwinkel Temse voor een belevingstraject waarbij 11 basisscholen uit Temse betrokken zijn. Via het belevingstraject ‘de (on)eerlijke lunch’ worden de leerlingen geconfronteerd met onrechtvaardigheid.

Meer informatie over de toegekende projecten vindt u in bijlage.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking
Peter Brabandt educatief medewerker Mondiale Solidariteit
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking
Peter Brabandt educatief medewerker Mondiale Solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent